Här har vi samlat övergripande information om handelsbolag. Ett handelsbolag kan teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar.

Hur startar man  ett handelsbolag?

Att starta ett handelsbolag gör man på verksamt.se. Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar. Numret används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

Företagsnamnet

Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”.

Anmäl den nya adressen till Bolags verket

Du måste göra en adressändring hos Bolags verket. Det räcker alltså inte med att ändra adress hos exempelvis Skatteverket eller Svensk Adressändring.

Bolagsmännen driver handelsbolaget

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän. En bolagsman är verklig huvudman i ett handelsbolag. Handelsbolaget äger i sin tur ett aktiebolag till 100 % I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Du som vill registrera dig som bolagsman får inte :

  • vara i konkurs

  • ha näringsförbud

  • ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Som bolagsman är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder. Om du går in som ny bolagsman i företaget svarar du för alla tidigare skulder.

Anmäl verklig huvudman till Bolags verket

Alla handelsbolag ska anmäla verklig huvudman till Bolags verket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett handelsbolag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Revisor är oftast valfritt

De flesta handelsbolag behöver inte ha revisor. Handelsbolag behöver ha revisor om de har:

  • endast fysiska personer som bolagsmän och överskrider vissa villkor

  • minst en juridisk person som bolagsman och överskrider vissa villkor.

Årsredovisning för en del handelsbolag

De här måste lämna in en årsredovisning till oss:

  • större handelsbolag

  • handelsbolag med juridiska personer som bolagsmän.

En prokurist kan företräda dig

Om du vill låta en person företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet kan du ge personen en handels fullmakt: en prokura.

Avveckla handelsbolaget

Du kan avveckla ditt handelsbolag genom avregistrering eller likvidation. Vi på Simsons Redovisingsbyrå AB i Vasastan har lång och gedigen erfarenhet inom Handelsbolag. Våra auktoriserade redovisnings konsulter har kunskap för att finnas till hjälp för er bolag.

Gå med i nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad med de senaste reglerna, bransch informationen och artiklarna

Fortsätt läsa

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Begär en offert

Leave A Comment