Årsbokslut Handelsbolag

Behöver rt handelsbolag hjälp med årsbokslutet? På Simsons Redovisningsbyrå har vi auktoriserade redovisningskonsulter med flera års erfarenhet av årsbokslut som kan hjälpa er. Genom att ta hjälp med årsbokslutet tar vi fram alla rapporter för att fullfölja kraven på lagar och regler för komplett bokslut. Vi ser till att alla underlag är framtagna så att ni kan lägga mer tid på bolaget och fokusera på verksamheten. På Simsons Redovisningsbyrå fokuserar vi alltid på att kunna erbjuda bästa möjlig service genom personligt bemötande och tillgänglighet vare sig det gäller årsbokslut eller rådgivning kring bolagets ekonomi och utveckling.

Årsbokslut eller årsredovisning

Beroende på bolagets storlek samt intäkter och om bolaget består av fysiska eller juridiska delägare ska ett handelsbolag avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Om bolaget består av endast fysiska personer och räknas som ett mindre företag ska man upprätta ett årsbokslut.

Medel antalet räknas som större om man uppfyller två eller mer av dessa krav under två år i rad.

  1. Medel antalet på företaget har uppgått till mer än 50 anställda under de två senaste åren
  2. Balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kr under de två senaste åren
  3. Nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner kr de två senaste åren

Ett handelsbolag som består av minst en juridisk person ska alltid upprätta en årsredovisning. Om handelsbolaget räknas som mindre och har en juridisk person får man lov att upprätta förenklad årsredovisning enligt K2-regelverket. Men det finns inget som säger att bolaget inte kan upprätta sin årsredovisning enligt K3-regelverket även om det räknas som ett mindre bolag.

Normalt sett har inte handelsbolag revisionsplikt. Men om bolaget räknas som större, se ovan, omfattas man av revisionsplikt och måste anlita en revisor. Om bolaget har minst en juridisk person och uppfyller två eller fler av dessa krav har man också revisionsplikt.

  1. Fler än 3 anställda
  2. Balansomslutning på mer än 3 miljoner kr
  3. Nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kr

Årsbokslut och årsredovisning innehåll

I årsbokslutet ska man inkludera handelsbolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut i form av en balansräkning, en sammanställning av inkomster och utgifter som är sammanställt i resultaträkning och noter, eller tilläggsupplysningar som det också kallas, till balansräkningen och resultaträkningen.

Likt årsbokslutet ska årsredovisningen innehålla en balansräkning, en resultaträkning och noter. Man ska också inkludera en rapport över förändring i kapital samt en förvaltningsberättelse som beskriver företagets utveckling, resultat och ställning. Kassaflödesanalys ska även vara inkluderat om handelsbolaget räknas som större, se krav ovan.

Kontakta gärna oss så kan vi diskutera närmare hur vi kan hjälpa ert bolag med årsbokslut eller årsredovisning. På Simsons Redovisningsbyrå arbetar vi alltid med kunden i fokus där vi tar fram skräddarsydda lösningar som passar era individuella behov.

Professionell redovisningsbyrå

Den personliga redovisnignsbyrån. Vi erbjuder allt inom redovisning och bokföring.