Funderar du på att sälja ditt företag? Att förbereda sig i god tid inför en försäljning av ett företag är A och O. Det kan också vara till stor nytta att ta hjälp av en finansiell rådgivare för att ta fram en helhetsbedömning av företaget samt sköta kontakten potentiella köpare och budgivning. I dagens artikel går vi igenom saker du bör tänka på och förbereda inför en försäljning av ett företag.

Förarbete inför försäljning av företaget

Inför försäljning av företaget är det viktigt att man gör förarbeta och funderar kring hur man vill att processen ska se ut och hur man ser på företagets framtid. Prata med personer som har god kännedom gällande företaget. Detta kan vara din bank, redovisnings- eller revisionsbyrå eller advokatbyrå. Diskutera hur du vill att försäljningen ska gå till och när du planerar att sälja. Bolla även ideer gällande vilka potentiella köpare som finns och hur du vill att utvecklingen av företaget ska vara. Börja också med att göra en sammanställning över den ekonomiska situationen och ta fram nyckeltal för att hjälpa till vid prissättning av företaget. Se även över avtal som finns i företaget med kunder, leverantörer och anställda inför försäljningen.

Pris på företaget

Många faktorer spelar in gällande priset på företaget. Bland annat måste man se över hur marknaden ser ut nu och framöver, skattemässiga konsekvenser och utvecklingsmöjligheter för företaget. Dessa faktorer vägs tillsammans in och man kommer fram till en helhetsbedömningar av företaget som sätter priset.

Företagets pris påverkas också av dess värde för den enskilde köparen. Det kan vara så att en köpare vill köpa företaget för att få tillgång till en viss kompetens eller för att få större marknadsandel inom den bransch man verkar inom. Detta kan leda till en höjning på försäljningspriset. Köparens finansiella situation har också stor påverkan på priset på företaget samt det rådande samhällsekonomiska läget.

Hitta köpare

När du har kommit fram till ett pris är det dags att hitta en köpare. Potentiella köpare kan vara allt ifrån anställda till konkurrenter inom samma bransch. Att sälja till en anställd kan var fördelaktigt då de har stor kunskap gällande verksamheten och de anställda och kunder kan känna sig trygga. Att sälja till ett annat företag, till exempel en konkurrent eller kund ger oftare ett högre pris jämfört med att sälja till anställd. 

För att hitta rätt köpare och få rätt pris är det viktigt med flera potentiella köpare. Vid det här läget kan det vara bra att ta hjälp av en finansiell rådgivare som kontaktar de potentiella köparna och hjälper till vid budgivningen. När budgivningen har startat är det viktigt att man går över varje budgivare för att se hur de planerar att finansiera köpet och hur deras framtidsvisioner ser ut för företaget. Det är viktigt att kontrollera att köparen verkligen kan genomföra köpet.

Kontrollera köparen

Det är inte bara den potentiella köparens framtidsplaner och finansiering som behöver bedömas. Det finns bedragare på marknaden som erbjuder sig att köpa företag. Därför bör man se upp för visa varningssignaler när du är i förhandling med en potentiell köpare. Varningssignaler är bland annat om köparen i fråga vill betala del av priset svart, endast finns online utan ett verkligt kontor eller skyndar hela processen med köpet för att få ägandeskap över företaget så snabbt som möjligt. 

För att kontrollera köparen bör man därför be om referenser från andra, söka uppgifter om företaget och bedöma deras kapacitet att fortsätta att driva företaget. Var alltid vaksam och gör djupgående analys av köparen innan du ingår i avtal. Om du är kvar i styrelsen för ett bolag du sålt kan det hända att du blir ansvarig om något skulle gå dåligt med bolaget trots att du inte längre står som ägare.

När ni har kommit fram till en köpare måste ni börja förbereda inför försäljningen av företaget. 

Förbered företaget efter försäljning

Förbered företaget väl vid försäljning. Det är viktigt att se till att allt stämmer i deklarationen när man har sålt företaget. Kontrollera att rätt skatt, avgifter och intäkter är redovisat i deklarationen. Se även till att ha ordning på avtal och administrativa handlingar. Finns det avtal som behöver tas bort eller ändras? Eller projekt som behöver avslutas innan köpet går igenom?

Se till att dokumentationen av processer, rutiner och produktion finns tillhands och är uppdaterade för den nya ägaren. Dokumentera även kärnverksamheten och se över affärsplanen för företaget ifall den behöver ändras eller uppdateras inför överlåtelsen till den nya ägaren. Kolla också över tillgångar som inte ska ingå i verksamheten, detta kan vara på begäran av köparen eller att det kommer underlätta överlåtandet. Diskutera med köparen om det finns några avtalsdatum som kommer upp inom snar framtid, till exempel lokaler, som har betydelse för köparen. 

Konsultation och rådgivning

Efter försäljning kan den nya köparen vilja har fortsatt hjälp och konsultation med försäljaren i början för att driva företaget rätt. I dessa fall är det alltid bäst att skriva ett avtal gällande den konsultation man ska ha med köparen. I konsultations avtalet ska det tydligt framgå hur konsultationen kommer att ske samt hur länge.

Sammanfattningsvis

Behöver du råd gällande försäljning av företag eller en helhetsbedömning av företagets ekonomiska situation inför en försäljning är ni varmt välkommen att kontakta oss på Simsons Redovisningsbyrå.

Gå med i nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad med de senaste reglerna, bransch informationen och artiklarna

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment