Löneadministrationstjänster för smidig och korrekt lönehantering

Skräddarsydda lösningar för dina unika behov

Effektiv löneprocess

Vi hanterar din löneadministration smidigt och effektivt.

Skräddarsydda lösningar

Vi skapar skräddarsydda lönelösningar som passar ditt företags behov.

Trygghet och säkerhet

Vi säkerställer att din löneadministration uppfyller alla krav och regler.

Löneadministrations Tjänster

Våra löneadministrations tjänster inkluderar hantering av löneberäkningar och distribution av löner, samt beräkning och betalning av skatter och avdrag.

Vi hjälper också till med administration av anställningsförmåner som hälsoskydd, pensionsplaner och betald ledighet.

Vi ser också till att hålla noggranna och detaljerade register över alla lönetransaktioner och se till att allt följer tillämpliga arbetsrättsliga lagar och regler. Dessutom erbjuder vi rapportgenerering av lönetransaktioner, som lönespecifikationer och skatteinsamling.

Vi erbjuder också möjligheten för anställda att få tillgång till sin egen löneinformation, såsom lönespecifikationer och skatteformulär, genom en onlineportal.

Lönehantering på ett enkelt sätt: Våra problemfria löneadministrations tjänster

Lönehantering

Vi beräknar och distribuerar löner till dina anställda, inklusive skatter och avdrag.

Skatteefterlevnad

Vi säkerställer att alla löneskatter beräknas korrekt och betalas i tid, enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Administration av förmåner till anställda

Vi hanterar förmåner såsom sjukförsäkring, pensionsplaner och betald ledighet för dina anställda.

Registrering

Vi för detaljerade och korrekta poster över alla lönetransaktioner, inklusive anställdas arbetstimmar, löner och skatter.

√Ėverensst√§mmelse med arbetslagar

Vi säkerställer att alla lönepraxis följer tillämpliga arbetslagar, såsom minimilöneregler och övertidsföreskrifter.

Lönerapportering

Vi genererar rapporter om lönetransaktioner, såsom lönespecifikationer och skattedeklarationer.

På Simson Redovisningsbyrå tror vi på att leverera excellens på varje steg av vägen.

Vi på Simson Redovisningsbyrå erbjuder kvalitativ och pålitlig lönearbete och löneadministrationstjänster till företag i Stockholm. Vi tar hand om allt från löneberäkningar till deklarationer och rapportering, och säkerställer att alla företagets anställda får korrekta utbetalningar och att allt sköts enligt lagar och bestämmelser. Vi anpassar våra tjänster efter varje företags individuella behov och strävar alltid efter att leverera effektiv, transparent och personlig service. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att hantera sina löneadministrationsbehov på ett smidigt och professionellt sätt.

Två kvinnliga revisorer arbetar tillsammans vid ett bord och bearbetar finansiella data och dokument

Prata med våra experter. Ring 08-121 470 71 eller Begär en offert.

Samarbetet med Simsons Redovisningsbyrå har alltid varit mycket smidigt och effektivt. De är mycket tillgängliga och erbjuder hjälp och rådgivning när det behövs.

Mirza Frljuckic – Global Electrical Engineering AB

4.9

Din tillfredsställelse är vår garanti