Bokslut

Behöver du hjälp med bokslutet eller årsredovisningen för ditt företag i Stockholm? Då är du välkommen till Simsons Redovisningsbyrå. Vi har bred kunskap och erfarenhet inom ekonomi och erbjuder skräddarsydda lösningar för företag inom olika områden, såsom aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och föreningar. Vi ser till att anpassa våra tjänster efter dina specifika behov för att kunna erbjuda den bästa möjliga lösningen för dig och ditt företag. Oavsett om du befinner dig i Stockholm eller någon annanstans i landet så kan vi hjälpa dig med din bokföring.

Simsons Redovisningsbyrå Рdin partner för bokslut och årsredovisning i Stockholm

Det är möjligt att du har kommit till vår hemsida av en anledning Рräkenskapsåret är snart över och du behöver lämna in ett bokslut. Men vilken form ska du lämna in? Årsbokslut eller årsredovisning? Det beror på vilken typ av företag du driver och hur stort det är. Vi kan hjälpa dig att navigera i dessa frågor och hitta den lämpligaste lösningen för din verksamhet. Vår expertis inom bokföring och redovisning kan göra det här jobbet enkelt och smidigt för dig.

Hur tar man fram ett bokslut?

För att upprätta ett bokslut behöver vi sammanställa företagets transaktioner i två dokument, nämligen resultaträkning och balansräkning. För att underlätta vår process är det av största vikt att vi får tillgång till alla relevanta underlag från föregående år. Detta säkerställer att bokslutet utförs på ett korrekt sätt och i enlighet med alla lagar och regler inom den tidsram som finns. Det är alltså avgörande att alla nödvändiga underlag finns tillgängliga för att vi ska kunna genomföra ett korrekt bokslut.

Viktigheten av att ha alla underlag till hands inför bokslutsperioden

Att vara förberedd är av stor hjälp för oss. Genom att komma väl förberedd kan vi påskynda processen och undvika oönskade överraskningar. För att underlätta vårt arbete är det viktigt att du förser oss med alla relevanta dokument löpande. Detta inkluderar allt från bokföring och skattekonton till momsrapportering och löneunderlag. Genom att hålla dina dokument uppdaterade och kontinuerligt förse oss med allt vi behöver, kan vi säkerställa att arbetet utförs effektivt och inom tidsramen.

Bokslut för olika bolagsformer

Beroende på vilken typ av bolagsform ditt företag har, krävs olika typer av bokslut. För aktiebolag krävs alltid en årsredovisning. Handelsbolag och kommanditbolag kan lämna in antingen en årsredovisning eller ett årsbokslut beroende på företagets storlek och delägarnas status som fysiska eller juridiska personer. En enskild firma kan lämna in ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning, beroende på omsättningen under räkenskapsåret. Ekonomiska föreningar kräver alltid en årsredovisning.

Om du vill ha hjälp med bokslutet är du välkommen att kontakta oss på Simsons Redovisningsbyrå. Vi kan boka in ett möte där vi diskuterar bästa möjliga sätt att hjälpa ditt företag. Vi erbjuder snabb kommunikation, feedback och trevligt bemötande, eftersom vi är den personliga redovisningsbyrån som kan hjälpa dig med allt inom redovisning och bokföring.

Avsluta räkenskapsåret på korrekt sätt

Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Det som avgör hur ett företag ska avsluta den löpande bokföringen är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in.

Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång. I årsredovisningslagen (1995:1554) är det noga reglerat hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas.

Vi på Simsons Redovisningsbyrå kan hjälpa företag att avsluta den löpande bokföringen varje räkenskapsår med ett bokslut i form av antingen ett årsbokslut eller en mer omfattande årsredovisning. Vi kan även hjälpa till att upprätta dessa dokument i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554).

Att förbereda inför bokslutet

Om du i god tid förbereder inför bokslutet underlättas arbetet med att upprätta bokslutet betydligt, och dessutom kan obehagliga överraskningar undvikas. Har du regelbundet under året tagit fram periodrapporter med periodiseringar, innebär det att du redan innan bokslutet fått en uppfattning om vilket årsresultat du kan förvänta dig.

Förberedelsen inför bokslutet innebär också att inventera eventuellt varulager, samt att se till att intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av balansdagen. Det görs exempelvis genom att fakturera kunder för levererade varor och att själv se till att betala de skulder som du är skyldig dina leverantörer.

Vi kan underlätta förberedelserna inför bokslutet och undvika obehagliga överraskningar genom att ta fram periodrapporter med periodiseringar regelbundet under året. Vid bokslutet är det viktigt att inventera varulager och se till att intäkter och kostnader redovisas korrekt. Simsons Redovisningsbyrå kan hjälpa till med dessa förberedelser och se till att bokslutet upprättas på rätt sätt.